Соціально-економічний аспект

Канада. Суспільний договір Ontario був ініційований у 1993 році урядом провінції Онтаріо у зв`язку з маштабним дефіцитом бюджету. План стабілізації передбачав заходи жорсткої економії на державній службі, яким було визначено заморозити зарплати та запровадити обов’язкові 12 днів неоплачуваної відпустки для державних службовців, які стали відомі як Rae Days. У результаті уряду вдалося запобігти масовим звільненням та зекономити 1,95 млрд. дол. США.

Велика Британія. Політику «суспільного договору» назвали планом лейбористського уряду Гарольда Вільсона виходу з соціально-економічної кризи у Великій Британії впродовж 1970-их – 1980-их років. У ті часи політика «суспільного договору» – це політика договірної співпраці профспілок і уряду для реалізації соціальної ідеї «держави загального добробуту». Перший суспільний договір був підписаний у 1974 р. між лейбористським урядом і Британським конгресом тред-юніонів й передбачав введення урядового контролю за цінами на споживчі товари, заходи щодо покращення охорони здоров’я, будівництва дешевого житла, удосконалення систем оплати праці, укріплення профспілкових прав. Зі свого боку профспілки зобов’язувалися тримати під контролем страйкову боротьбу і систематизувати та обґрунтовувати свої вимоги.

Данія. Під час економічного спаду та високого рівня безробіття у 1990-х роках коаліцією данської лівоцентриської політичної партії було запроваджено Концепцію “flexicurity” – заходи спрямовані на посилення гнучкості ринків праці, організації роботи та трудових відносин, з одного боку, і гарантій зайнятості та доходів – з іншого, а також гнучкості робочої сили, що. призвело до зниження рівня безробіття з 12 до 5%, при цьому зростання номінальної заробітної плати склало від 3 до 5% на рік. В основу Концепції були покладені принципи Суспільної угоди між Данською Конфедерацією профспілок та Конфедерацією данських роботодавців Septemberforliget.
Особливість Концепції полягала у мотиваційній професійній підготовці працівників упродовж всього життя для підвищення кваліфікації або навчання іншим видам діяльності, що підвищило шанси їх працевлаштування при зміні кон’юнктури ринку праці; підтримка рівних можливостей для всіх на ринку праці; гнучкість умов зайнятості: організація роботи та робочого часу, механізми формування заробітної плати, мобільність працівників; зміна форм трудових контрактів із урахуванням потреб працедавців та працівників; сприяння використанню сучасних інформаційних технологій для реалізації гнучких форм зайнятості; адаптація систем соціального захисту для підтримки мобільності робочої сили.
В Данії не існує офіційної мінімальної заробітної плати, встановленої урядом, мінімум заробітної плати визначається шляхом переговорів між організаціями роботодавців і працівників.

Европейський союз. У 1961 році в Турині 18 держав-членів Ради Європи з метою підвищення життєвого рівня та поліпшення соціальної забезпеченості населення підписали Європейську соціальну хартію (Є.с.х.). За основу взаємодії держави, бізнесу і громадянського суспільства була взята модель Дж. Кейнса і Л. Ерхарда, яка сформована на принципах Суспільного договору. У сучасному викладі Хартія систематизує, уточнює і доповнює соціально-економічні права, зазначені в міжнародних документах і окреслює параметри для забезпечення европейських стандартів якості життя. Нагляд за додержанням норм та правил покладено на громадянське суспільство, адже саме воно, формуючи соціальну базу держави, може організувати діалог із бізнесом, має можливість вплинути на формування Суспільного договору і на нього покладено вибір моделі, згідно з якою здійснюється розвиток Європи.

Підтримка

Ми — не комерційна організація. Ми — представники громадянського суспільства, що домовились об’єднати наші зусилля для започаткування конституційного процесу через створення коаліції громадянського суспільства для підготовки законопроекту, що має визначити порядок формування та статус органу установчої влади, уповноваженого розробити проект нової Конституції України, а також сприяння подальшому ухваленню цього законопроекту у Верховній Раді України.