Глобальні виклики

У 2015 році світовою спільнотою в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку було затверджено Цілі Сталого Розвитку до 2030 року (ЦСР).

Процес розроблення пакета Цілей сталого розвитку (ЦСР) на основі Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) було започатковано у червні 2012 року на Конференції ООН зі сталого розвитку Ріо+20, де міжнародна спільнота вирішила створити «інклюзивний і прозорий міжурядовий процес, відкритий для всіх зацікавлених сторін, з метою розроблення глобальних цілей сталого розвитку для подальшого їх затвердження Генеральною Асамблеєю ООН».

Імплементація ЦРТ сприяла розумінню, що тільки рівноправна учать громадянського суспільства, урядів та інших партнерів надасть змогу побудувати нові підходи до економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування у світі.

Впродовж трьох років до розроблення орієнтирів розвитку людства було залучено понад 200 тисяч людей, а національні консультації відбулись у 88 країнах усіх континентів. Над питаннями розвитку працювали не лише урядові посадовці та фахівці, а й широке коло представників громадянського суспільства: неурядових організацій, селянських рухів, профспілок, екологів, жінок-активіcток, науковців, малого, середнього та великого бізнесу, студентів, осіб з особливими потребами, людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, молодіжних рухів і окремих громадян, які висловили свою думку за допомогою численних засобів комунікацій, зокрема зустрічей, веб-платформ для обговорення тощо.

Наступним кроком було узагальнення усіх результатів. Робоча група відкритого складу з питань Цілей сталого розвитку Генеральної Асамблеї ООН підготувала пропозиції щодо пакету ЦСР. За результатами активних переговорів учасниками Робочої групи було підготовлено підсумкову доповідь, де озвучено 17 цілей та 169 завдань сталого розвитку, які входять до пакету ЦСР.

Процес розроблення та затвердження зазначених цілей є наочним прикладом використання механізмів та принципів Суспільного договору, зокрема безпрецентентної в історії консолідації учасників громадянського суспільства навколо ідеї поліпшення життя людей в усьому світі. Принцип прямої та безпосередньої участі суспільства на всіх етапах визначення вектору подальшого розвитку став імпульсом до зміни підходів у розробленні та затвердженні нових глобальних орієнтирів, які намагатиметься досягнути людство до 2030 року. Відображені в пакеті ЦСР інтереси кожної соціальної, етнічної, релігійної та інших суспільних груп та виокремлені найгостріші проблеми сучасності є ключовими завданнями глобального Суспільного договору.

Впровадження нових орієнтирів спрямовано на ліквідацію бідності, збереження ресурсів планети і забезпечення гідного життя для кожного. Успішна реалізація будь-якої із 17 Цілей залежить від активної та партнерської участі урядів, приватного сектора та громадянського суспільства.

У 2016 році офіційно стартували ЦСР 2030, затверджені суспільством та світовими лідерами, які в найближчі 15 років будуть дороговказом для розвитку людства та планети.

Підтримка

Ми — не комерційна організація. Ми — представники громадянського суспільства, що домовились об’єднати наші зусилля для започаткування конституційного процесу через створення коаліції громадянського суспільства для підготовки законопроекту, що має визначити порядок формування та статус органу установчої влади, уповноваженого розробити проект нової Конституції України, а також сприяння подальшому ухваленню цього законопроекту у Верховній Раді України.